top of page
images.jpg

Právní služby

Sporná agenda

Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, vyjádření k žalobám, účast na jednáních před soudy. Vymáhání pohledávek a zastupování v exekučních řízeních.

Korporátní právo

Komplexní právní poradenství obchodním společnostem. Zakládání a likvidace společností, převody obchodních podílů. Tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov.

Občanské a pracovní právo

Sepis veškerých standardních smluvních dokumentů z oblasti občanského práva. Zastupování v pracovních sporech,  komplexní řešení a příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele, vzorových pracovních smluv.

Veřejné zakázky

Komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek z pozice zadavatele i uchazeče. Příprava zadávacích podmínek, nastavení optimálního zadávacího procesu. Kontrola úplnosti a správnosti nabídek. Sepis námitek, zastupování v řízení před ÚOHS.

Rodinné právo

Právní zastoupení v rozvodovém řízení, ve věcech výchovy a výživy nezletilých a ve sporech o vypořádání společného jmění. Sepis dohod o majetkovém vypořádání manželů a styku s dětmi.

Nemovitosti

Komplexní zajistění převodu nemovitosti včetně tvorby smluvní dokumentace. Poradenství při zajištění financování. Bezpečná advokátní úschova.

Trestní právo

Obhajoba a zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, a to i z pozice zmocněnce poškozeného. Příprava trestních oznámení.

Insolvence

Příprava insolvenčních návrhů a právní zastoupení v insolvenčním řízení z pozice dlužníka i věřitele. Řešení možností oddlužení a splátkových kalendářů, sepis přihlášek pohledávek.

Právní služby: Practices
bottom of page